Looking for Europe – Keressük Európát

For English please scroll down.

--


Francia író-filozófus A play Bernard-Henri Lévy darabja, saját előadásában, amit egy, 2019 március és május között 20 európai várost meglátogató, színházi turné turnéra készült.

A Looking for Europe egy szarajevói szálloda szobájába zárkózott értelmiségi belső monológja, akinek 90 perce van megírni egy beszédet Európáról.

A Görög mitológiával kezdjen? Vagy a Német filozófiával? Esetleg azzal, hogy Európa miként küszködött a totalitárius diktatúrával és a nyomorral az elmúlt száz évben?

Sajnálatosan csak egy öreg kontinens sivár képei ugranak be, amit a nacionalizmus, a rasszizmus, az idegengyűlölet és az antiszemitizmus hullámai gyötörnek, az 1930-as évek óta példátlan mértékben. A gilets jaunes ("sárgamellényesek")... Olaszország jobb és baloldaldali népámítóinak szövetsége... A Közép-Európában kialakuló antiliberális diktatúrák...

Már majdnem feladja, mikor az események egy költői és lenyűgöző fordulatot vesznek, Dante, Goethe és Vaclav Havel visszatérő szellemeinek képében, kik kiutat mutatnak neki a populizmus útvesztőiből és biztosítják róla, hogy a legrosszabb még nincs kőbe vésve…

A Looking for Europe egy óda Európához, és egy kísérlet Spinoza, az Osztrák-Magyar monarchia regényíróinak, Lech Walesának és Picassonak a szellemiségének feltámasztására. A Looking for Europe egy utazó előadás és egyben felhívás a demokratikus ellenállásra és a remény felélesztésére a 2019 májusában tartott európai parlamenti választásokat megelőző hetekben.

A Looking for Europe szövege, igazi Erzsébet korabeli stílusban, az utolsó pillanatig változni fog, hogy tükrözze a politikai helyzetet és az aktuális eseményeket a 20 városban, ahol előadják. Interaktív élmény lévén, a nyilvánosságot arra bátorítják, hogy az előadások előtt tegyenek fel kérdéseket a lookingforeurope.eu honlapon, majd tekintsék meg, ahogy azokat Bernard-Henri Lévy belevonja a színpadi tudatfolyamába.

A darab francia vagy angol nyelven kerül előadásra, helyszíntől függően, elektronikus feliratozással a fogadó ország nyelvén. A darab hossza 90 perc.

Bernard-Henri Lévy filozófus negyven könyv szerzője, olyan munkáké, mint a The Empire and the Five Kings, a Barbarism with a Human Face és a Who Killed Daniel Pearl? Az ő dokumentumfilmjei a Peshmerga, a The Oath of Tobruk, és a Bosna!

Gyermekkora óta elkötelezett a totalitarizmus elleni küzdelem, és manapság a Trump és Putin bűnözői szövetsége elleni harc mellett. Ez a darab Lévy személyes tapasztalatainak a kikristályosodása. 

//

Looking for Europe
A play written and performed by French writer and philosopher Bernard-Henri Lévy for a theatrical tour of 20 European cities from March to May 2019.

Looking for Europe is the internal monologue of an intellectual holed up in a hotel room in Sarajevo with 90 minutes to compose an important speech about Europe.

Should he begin with Greek mythology? With German philosophy? Or with how Europe has grappled with totalitarian tyranny and misery over the past century?

Unfortunately, all that comes to mind are desolate images of an old continent beset by waves of nationalism, racism, xenophobia and anti-Semitism unprecedented since the 1930s. The gilets jaunes ("Yellow Vests")... The alliance of right and left-wing demagogues in Italy... The emergence of illiberal dictatorships in central Europe...

He is about concede failure when, in a poetic and spectacular turn of events, the ghosts of Dante, Goethe, and Vaclav Havel return to suggest a way out of the maze of populism and to assure him that the worst is not a foregone conclusion…

An ode to Europe and an attempt to resurrect the spirit of Spinoza, of the novelists of the Austro-Hungarian Empire, of Lech Walesa and Picasso, Looking for Europe is a traveling performance that calls for democratic resistance and a revival of hope in the weeks preceding the European elections of May 2019.

Up to the very last minute, in good Elizabethan style, the text of Looking for Europe will be rewritten and adapted to respond to the political situation and current events in each of the 20 cities in which it is presented. As an interactive experience, members of the public will be invited to post questions to lookingforeurope.eu before each performance and then watch Bernard-Henri Lévy integrate and respond to those questions in his on-stage stream of consciousness.

The play will be performed in French or English, depending on the location, with electronic subtitling in the language of the host country. The run-time is 90 minutes.

Philosopher Bernard-Henri Lévy is the author of forty books, including The Empire and the Five Kings, Barbarism with a Human Face and Who Killed Daniel Pearl? His documentaries include Peshmerga, The Oath of Tobruk, and Bosna!

Committed from his youth to the struggle against totalitarianism, and today to the fight against the criminal alliance of Trump and Putin, Lévy offers this play as a distillation of his personal experience.